Ciele SNPS

Základnými cieľmi a poslaním SNPS sú:

  • vytvorenie zastrešujúcej inštitúcie pre odborníkov a záujemcov o neuropsychológiu a rozvoj tohto odboru v Slovenskej republike,
  • zastupovanie a presadzovanie záujmov slovenskej neuropsychologickej komunity v širšom zahraničnom meradle, v spolupráci s inými neuropsychologickými spoločnosťami a inštitúciami,
  • podpora, propagácia a šírenie neuropsychológie na Slovensku,
  • vytvorenie a presadzovanie štandardov neuropsychológie na Slovensku a aj ako samostatnej vedeckej disciplíny,
  • podpora vzdelávania, výskumu, klinickej aplikácie, rozvoja znalostí a skúseností v oblasti využitia neuropsychológie,
  • podpora ďalšieho profesionálneho rozvoja členov asociácie,
  • vytváranie a podpora platformy na praktickú a teoretickú výmenu informácií a názorov a spolupráce v oblasti neuropsychológie,
  • organizácia odborných a vzdelávacích akcií v oblasti neuropsychológie,
  • ochrana verejnosti pred zneužitím neuropsychológie a neodbornými intervenciami.