O nás

Slovenská neuropsychologická spoločnosť (SNPS) je občianske združenie, ktoré vzniklo na prelome rokov 2015/2016. Združuje odborníkov z teórie a praxe odboru neuropsychológie a neurovied - klinickí psychológovia, neuropsychológovia, neurológovia, psychiatri, neurochirurgovia, logopédi, liečební pedagógovia, neurovedci a iných so záujmom o neuropsychológiu. Vyvíja všeobecne prospešnú činnosť v oblasti neuropsychológie a neurovied, rozvíja, informuje a chráni záujmy svojich členov a verejnosti, ktorej slúži.