Aktivity

Náplňou činnosti SNPS sú tieto aktivity:

 • definovanie základných kritérií odboru neuropsychológia a ich aplikácia v klinickej praxi,
 • vytváranie a presadzovanie štandardov odboru neuropsychológia,
 • vzájomná komunikácia a sprostredkovanie informácii a vedeckých výsledkov,
 • vytváranie a presadzovanie etických zásad a princípov profesného konania odborníkov v oblasti neuropsychológie,
 • vývoj a štandardizácia neuropsychologických metód a postupov,
 • výskum v neuropsychológii,
 • vzdelávanie v neuropsychológii,
 • spolupráca so subjektami, ktorých činnosť súvisí s činnosťou združenia,
 • participácia na odbornej postgraduálnej akademickej a klinickej príprave odborníkov v neuropsychológii,
 • vydávanie informačných a odborných publikácii zaoberajúcich sa problematikou neuropsychológie,
 • reprezentácia a zastupovanie záujmov svojich členov,
 • iné aktivity určené členskou základňou.