Literatúra

Zdroje

Základné odborné publikácie:

 • HEBBENOVÁ, NANCY, MILBERG, WILLIAM : Základy neuropsychologického vyšetření. Propsyco, 2014.
 • HERETIK, ANTON, HERETIK, ANTON JR. A KOL. : Klinická psychológia. Psychoprof, 2007. (vrátane samostatnej kapitoly PhDr. Karin Pribišovej o neuropsychológii).
 • KOUKOLÍK, FRANTIŠEK : Lidský mozek. Galén, 2012.
 • KULIŠŤÁK, PETR A KOL. : Případové studie z klinické neuropsychologie. Karolinum, 2012.
 • KULIŠŤÁK, PETR : Neuropsychologie. Portál, 2011.
 • LEZAK, MURIEL DEUTSCH ET AL. Neuropsychological Assessment. Oxford University Press, 2012.
 • LURIJA, ALEXANDR ROMANOVIČ : Základy neuropsychológie, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983.
 • PREISS, MAREK, KUČEROVÁ HANA A KOL. : Neuropsychologie v neurologii. Grada, 2008.
 • PREISS, MAREK, KUČEROVÁ HANA, KRIVOŠÍKOVÁ MÁRIA, KULIŠŤÁK, PETR : Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006.
 • STRAUSS, ESTHER ET AL. A Compendium of Neuropsychological Tests. Oxford University Press, 2009.

Popularizačné publikácie:

 • RAMACHANDRAN, VILAYANUR SUBRAMANIAN : Mozek a jeho tajemství. Dybbuk, 2013.
 • SACKS, OLIVER : Musicophilia. Dybbuk, 2015.
 • SACKS, OLIVER : Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom. Inaque.sk, 2013.
 • SACKS, OLIVER : Na čem si stojím... Dybbuk, 2009.

 

Články

Vybrané články publikované v rámci Psychiatria pre prax, Neurológia pre prax, Česká a slovenská neurochirurgia a iné.

 

Ponuka literatúry


Ponúkame Vám odbornú neuropsychologickú literatúru:

 • Základy neuropsychologického vyšetření
 • Základy WAIS-III
 • Základy psaní zpráv z vyšetření

V prípade zájmu sa informujte u Mgr. Štefana Vanka, PhD.  - 0907711543