Odborníci

Adresár odborníkov
Ponúkame Vám zoznam odborníkov, ktorí sa venujú neuropsychológii či už vo svojej klinickej, výskumnej a vzdelávacej praxi. Vzhľadom na to, že neuropsychológia u nás zatiaľ nemá jednoznačnú oporu v legislatívnom rámci (nie je oficiálne uznaná ako špecializácia), tento zoznam ponúka kontakty na fyzické osoby, ale aj na inštitúcie, ktoré sa tejto problematike venujú.

Meno

Odbornosť

Kontakt

PhDr. Karin Pribišová klinická psychologička a neuropsychológ  
Mgr. Štefan Vanko, PhD. klinický psychológ a psychoterapeut  
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
psychológ