Veda a výskum

Granty

Aktivity Slovenskej neuropsychologickej spoločnosti je možné podporiť partnerstvom v oblasti grantovej činnosti. Informácie o grantoch, na ktorých realizácii členovia Slovenskej neuropsychologickej činnosti aktívne participujú, priebežne zverejňujeme.