Výhody členstva

Byť členom SNPS ponúka tieto výhody:

  • prístup k odborným textom,
  • prístup k neuropsychologickým testom,
  • prístup k najnovším poznatkom z oblasti neuropsychológie,
  • prístup k rôznym materiálom (informačné, vzdelávacie...),
  • možnosti ďalšieho vzdelávania (členovia majú nárok na 10% zľavu pri akciách organizovaných SNPS),
  • supervízia vyšetrení,
  • kontakty s ostatnými odborníkmi a možnosti odborných stáží,
  • webináre a ostatné e-learningové aktivity.


Granty a projekty

  • možnosť ovlyvňovania a kreovania neuropsychologickej scény na Slovensku zo spoločenského, odborného, ale aj legislatívneho pohľadu.